Bỗng thành “Đại Gia” khi đường Vành Đai 4 đi qua – Anh Cảnh, Hưng Yên ►Anh Cảnh ở Hưng Yên sở hữu 500 gốc nhãn, sắp tới sẽ có đường vành đai 4 đi ngang qua vườn nhãn của anh, bỗng chốc anh thành đại gia đất. Đúng như câu nói mà dân bất động sản hay nói: “đường thay đổi, đời thay đổi”, qua đó mới thấy đất đai có giá trị như thế nào đối với cuộc sống và cả đối với đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *